Alfonz Halenár: Predvolebné sľuby a realita I.

Starosta KVP Halenár je podľa môjho názoru demagóg, ľudovo povedané „bludár“.   Vezmime si, čo Halenár sľuboval pred voľbami a čo je realita. V novembri to budú 3 roky, čo je starostom Mestskej časti a teda štatutárom s plnou mocou jednať v mene Mestskej časti. 11 rokov je poslancom mesta Košice.  PROGRAM STAROSTU: PARKOVANIE (Zdroj: AH info 14) […]