Zeleň musí byť opäť prioritou starostu

„Netreba vymýšľať teplú vodu, treba robiť to, čo je osvedčené a funguje. Použiť zdravý sedliacky rozum. Je lacným riešením mať záujem a starať sa„   Sídlisko KVP má správu a údržbu zeleň vo svojej kompetencii. Vykonávame ju prostredníctvom externých firiem, ktoré sú na tento účel vysúťažené. Nie je na koho sa vyhovárať. Potrebujeme ľuďom dokázať, […]

Ako vyliečime Miestny úrad MČ Košice – Sídlisko KVP?

Základná myšlienka zmeny: „Kvalitná, efektívna a otvorená samospráva je kľúčom nielen k riadeniu našej mestskej časti, ale aj pre kvalitu služieb, ktoré poskytuje občanom.“ Súčasný stav: Slabý výkon Miestneho úradu KVP vnímam ako najväčšiu prekážku presadzovania zmien a rozvoja mestskej časti. Napriek tomu, že na úrade pracuje a pracovalo množstvo odborníkov, ich potenciál ostal premrhaný nekompetentným a direktívnym riadením jednej […]

Čo ďalej s Drocárovým parkom?

Takto znela otázka, ktorú som dostal od občana KVP. Legitímna a veľmi dobrá. Písal som to aj v minulosti a napíšem to aj teraz: „Starosta musí mať víziu a jasnú predstavu ako bude veci riešiť a kam chce dospieť.“ Bez toho budeme tápať podobne, ako sme to robili posledné štyri roky. Chce to víziu, potom poctivú, systematickú prácu a nakoniec sa […]

Dobrý starosta potrebuje silný tím

Zmeniť naše sídlisko KVP a posunúť ho vpred nie je výzva pre jednotlivca, ale pre skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí. Dovoľte mi predstaviť Vám tváre zmeny na našom sídlisku. Silnú skupinu kvalitných ľudí so zaujímavým príbehom, ktorí chcú priložiť ruku k nášmu spoločnému dielu. Spoločne posunieme naše sídlisko vpred. Ladislav Lörinc: „Ponúkam Vám pozitívnu víziu modernej, […]