Ladislav Lörinc

Alfonz Halenár: Predvolebné sľuby a realita I.

Starosta KVP Halenár je podľa môjho názoru demagóg, ľudovo povedané „bludár“.
 
Vezmime si, čo Halenár sľuboval pred voľbami a čo je realita. V novembri to budú 3 roky, čo je starostom Mestskej časti a teda štatutárom s plnou mocou jednať v mene Mestskej časti. 11 rokov je poslancom mesta Košice. 
PROGRAM STAROSTU: PARKOVANIE (Zdroj: AH info 14)
SĽUBOVAL: Jedná sa o zlepšenie parkovania osobných áut občanov. Osobných je myslené pre osobnú potrebu. Vidím tu 2 rýchle riešenia a 1 pomalé. Ale privítam každý dobrý nápad.
 
ODTIAHNUŤ VRAKY – NESPRAVIL V TEJTO VECI NIČ!
Halenár: Odtiahnuť vraky a viditeľne nepoužívané autá na mestom zriadené parkovisko. Ako člen komisie ŽP som presadil návrh, aby mesto zabezpečilo pozemok vhodný na tento účel. Podľa zákona je totiž mesto povinné najprv držať vraky po dobu 1 roka. Až potom je možné zošrotovať ich. Od decembra 2009, kedy komisia hlasovaním prijala môj návrh, vyšiel inzerát na kúpu/prenájom v septembri 2010. Nádejný vývoj a ponuky pozemkov boli zhatené rozhodnutím vedenia MMK hľadať mestský pozemok. Ten mesto „hľadá“ už roky(!). Keď sme ako poslanci kritizovali stav, vždy sa našlo dostatok výhovoriek úradníkov. Veci sa takto vlečú, pretože na MMK niet nikoho, kto by vyvodzoval zodpovednosť za liknavosť v riešení súrnych záležitostí. Mesto by totiž okamžite získalo 150-200 parkovacích miest a iste aj pár desiatok na KVP.
 
REALITA PO 2 A POL ROKU: Miestny úrad pod vedením starostu Halenára neriešil v tejto veci absolútne nič. Dokonca ani nemali aktuálnu evidenciu „autovrakov“, ktorú by vedeli poskytnúť Mestskej polícii (MsP). Ako poslanec som vyzval občanov, aby nám vraky nahlásili. Sám som vytvoril zoznam a poslal som ho MsP. V spolupráci sa nám podarilo doteraz odstrániť 14. autovrakov. Sám som vyhľadával majiteľov a prosil ich, aby auto odtiahli. Starosta a Miestny úrad neurobili nič. Ako mestský poslanec doteraz nedokázal presadiť, aby mesto Košice malo záchytné parkovisko s dostatočnou kapacitou pre odťahy „autovrakov“.  Poslancom mesta je 11 rokov – bez výsledku! 
 
FIREMNÉ AUTÁ – NESPRAVIL V TEJTO VECI NIČ!
Halenár: Chcem výrazne zlepšiť stav v parkovaní pre občanov KVP. Preto nájdem spôsob, ako motivovať užívateľov firemných áut parkovať inde než pred bytovkami. Parkovanie firemných áut je vážny problém. Tento zložitý právny problém chcem však ako starosta vyriešiť. EČV je iba viditeľný znak evidencie auta mimo Košíc. Musíme sa sústrediť na nástroje, ktoré budú v súlade so zákonmi.
 
REALITA PO 2 A POL ROKU: Miestny úrad neriešil v tejto veci absolútne nič. Komisia pre parkovanie v spolupráci s dopravným inžinierom p. Titlom pripravila projekt zriadenia zóny pre zákaz parkovania nákladných vozidiel nad 5 m v čase od 16:00 – 07:00. Tento projekt schválený dopravnou políciou a mestom Košice ako cestným správnym orgánom už od januára 2017 stojí na Miestnom úrade. Starosta proces tvorby ignoroval a sabotoval. Namiesto toho, aby urýchlene riešil verejné obstarávanie na nákup a osadenie dopravných značiek, pozýva si na koberček ľudí a pýta sa prečo jednali bez súhlasu jeho veličenstva. Aktívne tak naďalej sabotuje realizáciu a reálne riešenie v prospech občanov. Mimochodom, o tento projekt sa už zaujímajú iné mestské časti v Košiciach a chcú ho realizovať. Na KVP nemôžeme, lebo starosta… 
 
HROMADNÉ GARÁŽE – NESPRAVIL V TEJTO VECI NIČ!
Halenár: Výstavba hromadných parkovaní je pomalé ale nutné riešenie. Na KVP je vytipovaných viacero miest pre hromadné garáže. Pomaly sa hlásia aj investori. Bezpečnosť áut a služby spojené s takým parkovaním uvoľní opäť množstvo parkovacích miest pred blokmi. Je treba chrániť zeleň a nájsť rovnováhu medzi zaberaním zelene a počtom parkovacích miest. Preto ako starosta budem uprednostňovať hromadné garáže pred zriaďovaním parkovísk na zeleni.
 
REALITA PO 2 A POL ROKU: Miestny úrad neriešil v tejto veci absolútne nič. Starosta Halenár otvorene presadzuje firmu EEI ako jediné možné riešenie pre KVP. Zvolal 2 verejné zhromaždenia kde otvorene protežoval jediné riešenie – EEI. Všetci obyvatelia na zhromaždení boli proti – vyslovili sa, že sú ochotní platiť, ale Mestskej časti, nie súkromnej firme. Komisia pre parkovanie začala pracovať na čiastkových krokoch pre zlepšenie parkovania. Starosta výstupy komisie bojkotuje, ignoruje, spochybňuje. Poslanci sa rovnako snažili zvýšiť bezpečnosť zaparkovaných áut projektom bezpečnostného systému kamier. Starosta kamery odmieta. Zo svojej pozície rovnako nespravil nič preto, aby sme na KVP našli investora pre parkovacie domy. Otvorene hovorí, že buď EEI alebo nič a teda súčasný stav.
ZÁVER: Nie vždy dokážeme presadiť, čo chceme. Podstatné je, či sme pre to spravili všetko, čo sme zo svojej pozície vedeli. Starosta Halenár má všetky kompetencie k tomu, aby konal a presadil svoje predvolebné sľuby. Halenár sa však ani nesnažil, respektíve to jednoducho nevie. Takto to vyzerá keď si ľudia zvolia demagóga, ktorý síce píše ľúbivé veci, ale nevie ponúknuť reálne riešenia a nemá ľudské schopnosti na to, aby čokoľvek reálne urobil. Poučenie do budúcnosti – pozerať na reálne aktivity a skutky, nie slová. Zaujímať sa o svoje okolie, svojich politikov, diania v Mestskej časti nielen pred voľbami, kedy každý politik sľubuje, že on má tie „zázračné riešenia“.

Zdielať:

Ďalšie články

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 47/2022

Adventné obdobie už pomaly klope na dvere. K prvej adventnej nedele tradične patrí otváranie prvého okienka adventného kalendára, ktorý deťom aj dospelým spríjemňuje čakanie na

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 46/2022

Hľadám kvalitnú posilu do nášho tímu na dôležitú pozíciu. Pôsobiť bude ako referent/referentka na oddelení výstavby a majetku, bude mať na starosti prevažne agendu parkovania

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 44/2022

Najkrajšie obdobie roka je tu. Jeseň hraje všetkými farbami a ja ako starosta viem, že nás čaká dokončenie všetkých stavebných prác a hrabanie lístia. To

Zaujal ťa článok a máš otázku?