Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk
Na košickom Sídlisku KVP chcú vlastnú koncepciu parkovania

Na košickom Sídlisku KVP chcú vlastnú koncepciu parkovania

Od obyvateľov zatiaľ peniaze pýtať nebudú.

KOŠICE. Novozriadená komisia parkovania chce efektívne riešiť tému statickej dopravy na Sídlisku KVP, ktorá bola podľa slov poslanca mestskej časti Ladislava Takáča (nezávislý) minimálne 10 rokov zanedbávaná.
Každý zo štyroch obvodov sídliska má v komisii svoje zastúpenie vo forme dvoch občanov, ktorými sú odborníci z danej alebo príbuznej oblasti, respektíve ktorým daná problematika nie je cudzia,“ vysvetlil poslanec, ktorý je tiež členom komisie spoločne s Ladislavom Lörincom.

Mesto môže zasiahnuť

Lörinc na prvom stretnutí komisie vo štvrtok prítomným vysvetlil, že od mesta poslanci zisťovali, či môže mestská časť vyvíjať vlastnú koncepciu parkovania bez súkromnej spoločnosti EEI.

„V utorok sme mali stretnutie, na ktorom starosta Alfonz Halenár prezentoval názor právneho poradcu miestneho úradu. Z neho vyplynulo, že KVP si môže vytvoriť vlastnú koncepciu parkovania na komunikáciách v jeho správe, ale mesto môže kedykoľvek túto kompetenciu mestskej časti odobrať zmenou Štatútu mesta Košice. Čiže, ak budú chcieť na sídlisku EEI, my im v tom nezabránime,“ povedal Lörinc.

V tomto ohľade treba spomenúť aj vyjadrenie riaditeľa magistrátu Pavla Lazúra pre mestskú časť.

„So zreteľom na aktuálny zmluvný rámec medzi mestom a EEI odporúčame, aby systém riešenia statického parkovania v mestskej časti bol súčasťou celomestského systému prevádzkovaného zmluvným partnerom mesta.“

Chcú ísť krok za krokom

Aj kvôli tomu nechce komisia v prvom štádiu riešenia od miestnych obyvateľov vyberať žiadne poplatky. To znamená, že mestskej časti odporučia postupovať čiastkovými zmenami.

„Podľa môjho názoru je mestská časť povinná urobiť všetko, čo je v jej silách, aby zlepšila aktuálnu situáciu, a keď vyčerpáme všetky možnosti, tak až potom máme právo žiadať od občana nejaké ďalšie poplatky,“ uviedol Takáč.

Zúčastnení sa zhodli na konkrétnych krokoch, ktoré majú pomôcť zlepšiť parkovanie na sídlisku.

Novovytvorená komisia odporučí vyhradiť parkovacie miesta pre autá nad 5 metrov na záchytných parkoviskách a obmedziť im parkovanie pred blokmi.

Jedným z riešení by malo byť odstránenie vrakov, ktoré tiež zaberajú miesto.

Titl: Zjednosmernenie môže pomôcť

Ďalším krokom by malo byť zjednosmernenie niektorých ulíc na sídlisku, čím by vznikol nový priestor pre parkovacie miesta.

Členom komisie parkovania je aj dopravný inžinier Pavel Titl. Ten sa ponúkol, že sa môže aktívne podieľať na vyriešení parkovania v niektorých kritických miestach na sídlisku.

„Na KVP nemáme tak alarmujúcu situáciu ako napríklad na Ťahanovciach, no je potrebné ju riešiť čím skôr. Zjednosmernením a zošikmením parkovacích miest je možné získať relatívne lacno priestor, kde by mohli ľudia parkovať,“ povedal odborník.

Ako dodal Takáč, na sídlisku by chceli vybudovať miesta na státie aj tam, kde sa dnes parkuje v rozpore so zákonom.
Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/20363739/na-sidlisku-kvp-chcu-vlastnu-koncepciu-parkovania.html#ixzz4QUKoXIn3