Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk
Nad severom sa spoplatnieva

Nad severom sa spoplatnieva

Nový systém plateného parkovania sa v Košiciach stretol s masívnym odporom veľkej časti obyvateľov. Napriek tomu sa spoplatňované územie môže čoskoro opäť zväčšiť. Tentoraz o ulice v Mestskej časti Košice – Sever.

Starosta Severu Marián Gaj na webovej stránke mestskej časti zverejnil, že sa čoskoro jeho mestská časť pripojí k Starému Mestu a Juhu, kde je už platené parkovanie v nových rezidentských lokalitách realitou od júla tohto roka.

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva by mali poslanci prijať okrem už zverejnených zmien Všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní aj ďalší dodatok.

„Má to byť dodatok o začlenení územia mestskej časti Košice – Sever, ktorého podmienkou je  predchádzajúci súhlas  miestneho zastupiteľstva. K tomuto kroku mestské zastupiteľstvo schválilo uznesenie 13. júna 2016, ktorého obsahom je zapracovanie územia mestskej časti Košice – Sever do platného VZN č. 157 s podmienkou predchádzajúceho schválenia  tohto začlenenia  miestnym zastupiteľstvom. Vzhľadom na plnenie tohto uznesenia pripravujeme zvolanie neplánovaného miestneho zastupiteľstva v predpokladanom  termíne 23. novembra a  taktiež zvolanie komisie rozvoja dva dni predtým,“ hovorí starosta M. Gaj.

Benefity podľa starostu

Podľa starostu je tento krok logickým vyústením postupných krokov pripravovaných už od roku 2012. Miestne zastupiteľstvo k tomu prijalo niekoľko uznesení, ktoré ho oprávňujú na takýto postup. Územie, na ktorom by sa za parkovanie malo platiť, je ohraničené ulicami Watsonova, Hlinkova, Národná trieda, Vodárenská, Ťahanovské riadky, Slovenskej jednoty, Komenského a Letná.

„Platiť by sa malo začať v priebehu budúceho roka. Ak to schváli na budúci týždeň miestne zastupiteľstvo a 12. decembra mestské zastupiteľstvo,“ dodal M. Gaj.

Nový systém by mal, ako tvrdí starosta, priniesť obyvateľom Severu viaceré benefity. Napríklad to, že spoplatnené územie bude jedinou lokalitou bez členenia a zároveň bude rezidentská karta pre jeho obyvateľov platiť aj v lokalitách 8 a 9.

„Výhodou bude aj vybudovanie 328 nových parkovacích miest za 470-tisíc eur. Mestská časť v súčasnosti nedokáže vybudovať viac ako 20 až 30 miest ročne. Nie bez zaujímavosti je aj skutočnosť, že z výberu parkovného dostane mestská časť polovicu, ktorú budem môcť využiť na opravu vnútroblokových priestorov, chodníkov alebo inak podľa požiadaviek obyvateľov,“ vypočítava starosta Severu.

Nevedia, k čomu sa schyľuje

Miestni poslanci Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda však na celú vec majú iný názor. Starosta Gaj podľa nich verejne neinformoval obyvateľov Severu o jednom z najdôležitejších rozhodovaní. Mnohí Severania vraj nevedia a iní ani len netušia, k  akým politickým rozhodnutiam sa schyľuje.

„Doteraz neprebehla jediná verejná diskusia na túto tému. Návrh, ktorý iba zľahka načrtol Gaj, nikdy doteraz poslanci ani obyvatelia Severu nevideli ani neprerokovali. To, čo teraz starosta prezentoval, je diametrálne odlišné od toho, o čom sme na teoretickej rovine na Severe diskutovali. Je preto namieste vypočuť si názor obyvateľov Severu. Rozhodnúť o takej vážnej otázke musia sami a nie ľudia z magistrátu a EEI,“ tvrdí J. Polaček.

Aktivisti: Na Severe sa EEI nezastaví, prídu ďalšie mestské časti

Avizované rozšírenie plateného parkovania v Košiciach aj na mestskú časť Sever nenechalo bez odozvy ani aktivistov bojujúcich proti firme EEI. Tvrdia, že na Severe sa rozpínavosť parkovacej spoločnosti nezastaví.

Autor myšlienky petície za zmenu koncepcie parkovania v Košiciach Ladislav Lörinc poukazuje, že sa splnilo to, čo on a jeho kolegovia tvrdili od začiatku parkovacej kauzy – že EEI sa pri doterajších rezidentských zónach nezastaví.  

„Bude sa snažiť natlačiť do všetkých veľkých mestských častí a príklad Severu to len potvrdzuje. Treba si uvedomiť, že na Severe ide len o politické rozhodnutie. Nikde som nezachytil, že by tam prebehla nejaká verejná diskusia volených reprezentantov s občanmi a že by sa na názory obyvateľov prihliadalo. Jedinou mestskou časťou, ktorá odmietla EEI, je Sídlisko KVP, kde boli dve diskusie a obyvatelia sa vyjadrili veľmi jasne, že EEI nechcú. Na Severe prijali len poslanci nič nehovoriace uznesenia a potom postavia občanov pred hotovú vec,“ myslí si L. Lörinc.

Burdiga upozorňuje

Ďalší z aktivistov Henrich Burdiga je presvedčený, že súčasné vedenie Severu si týmto rozhodnutím výrazne poškodí. „V petícii ľudia jasne povedali, že súkromnú firmu na spravovanie parkovania nechcú. Ak si to napriek tomu vedenie mestskej časti presadí bez mandátu od občanov, musím pochybovať o jeho úsudku. A ešte treba upozorniť na jednu vec. Príklad Severu svedčí o tom, že problém plateného parkovania sa netýka len obyvateľov doterajších rezidentských zón. Čochvíľa prídu na rad aj ďalšie sídliská – Terasa, Jazero alebo Ťahanovce. Konečne by sa mali spamätať aj tí, ktorí si myslia, že sa ich to netýka, hoci si neuvedomujú, že do centra jazdia a platia v ňom súkromnej firme aj oni,“ tvrdí H. Burdiga.

Foto: Veronika Janušková

Článok: Ľubomír Ferko