Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk
Petícia proti EEI je už podaná na magistráte

Petícia proti EEI je už podaná na magistráte

Doteraz zrejme najväčšia petícia v Košiciach je už na magistráte. Včera o deviatej dopoludnia ju do podateľne podali aktivisti na čele s predsedom petičného výboru Igorom Petrovčíkom.

Úradníčky prevzali spolu 749 podpisových hárkov so 17 396 podpismi. Podpísaní v nej žiadajú primátora, aby pripravil zriadenie mestskej fi rmy, ktorá by prevádzkovala systém parkovania v Košiciach, a aby inicioval zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 157 o dočasnom parkovaní v prospech obyvateľov, najmä znížením ceny rezidentskej karty na 5 eur.

Čakali z taktických dôvodov

„Podpisy sme začali zbierať hneď po búrlivom rokovaní zastupiteľstva 13. júna tohto roku. Najviac ich pribudlo počas prvých dvoch mesiacov, potom boli prázdniny a dovolenky. Ďalšie podpisy začali pribúdať po ich skončení, keď Košičania videli, že systém firmy EEI je zlý. Práve preto sme s podaním čakali až doteraz, aby sa ľudia presvedčili, že zavedený spôsob parkovania naozaj nefunguje,“ povedal predseda petičného výboru Igor Petrovčík.

Primátor ustanoví komisiu

Po odovzdaní petície do podateľne sa aktivisti vybrali rovno za primátorom Richardom Rašim, aby mu osobne odovzdali potvrdenie o tom, že je podaná. Prvý muž mesta mal práve pracovnú poradu, aktivistov privítal jeho asistent. Primátor vyšiel až po tom, čo do miestnosti, kde mal poradu, vtrhlo niekoľko aktivistov. „Veríme, že sa petíciou budete zaoberať so všetkou vážnosťou, akú si vyše 17-tisíc občanov zaslúži,“ pripomenul mu na chodbe magistrátu I. Petrovčík. Primátor sľúbil, že na preverenie podpisov ustanoví komisiu, aby petícia mohla byť vybavená do 30 dní. Ak by vyvstal nejaký problém, lehota sa podľa zákona predĺži o ďalších 30 dní.

„Petíciu síce podpísalo možno vyše 17-tisíc občanov, ale sú tam aj podpisy ľudí, ktorí v Košiciach nebývajú. V rezidentských zónach býva 40-tisíc ľudí, ktorým nový parkovací systém pomohol. Trvám na tom, že o takej pre Košičanov vážnej veci majú rozhodovať Košičania,“ povedal R. Raši.

Mesto bude podľa reakcie magistrátu zároveň informovať aj o tom, ako podporili petíciu ľudia z centra, ktorých sa nový systém bezprostredne týka a ktorým mal vyriešiť dlhodobý problém s parkovaním.

Trvalý pobyt nie je vyžadovaný

„S podobným prístupom primátora sme počítali, preto sme už do sprievodného listu umiestnili klauzulu s názorom nášho advokáta na to, čím operuje primátor,“ tvrdí jeden z lídrov aktivistov Henrich Burdiga.

V sprievodnom liste sa uvádza, že pri podobných petíciách nie je podľa Petičného zákona vyžadované trvalé bydlisko ľudí, ktorí ju podpíšu. Podľa I. Petrovčíka tento argument nesedí ani logicky, pretože dodržiavanie spomínaného VZN sa vyžaduje nielen od obyvateľov mesta s trvalým pobytom, ale aj od návštevníkov Košíc.

Chcú predísť obštrukciám

Aktivisti od primátora žiadajú aj to, aby bolo na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva zaradené prerokovanie petície ako prvý bod programu. „Mohlo by sa totiž stať, že už pred hlasovaním o petícii schvália mestom pripravované zmeny VZN a tým by bolo hlasovanie o nej zmarené, keďže by odporovala už schválenému nariadeniu,“ vysvetlil aktivista Karol Labaš.

Ďalšou požiadavkou aktivistov je, aby bol začiatok decembrového zastupiteľstva presunutý na piatu popoludní. Mohlo by sa ho tak zúčastniť podstatne viac Košičanov, ktorí chcú prísť vyjadriť svoj názor. Na spomínané požiadavky zatiaľ mesto nereagovalo.

Foto: Veronika Janušková

Článok: Ľubomír Ferko