Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk

Poslanci KVP+

TEAM LORINC: DOBRÝ STAROSTA POTREBUJE OKOLO SEBA SILNÝ TÍM

Zmeniť naše sídlisko KVP a posunúť ho vpred nie je výzva pre jednotlivca, ale pre skupinu podobne zmýšľajúcich ľudí. Dovoľte mi predstaviť Vám tváre zmeny na našom sídlisku. Silnú skupinu kvalitných ľudí so zaujímavým príbehom, ktorí chcú priložiť ruku k nášmu spoločnému dielu. Spoločne posunieme naše sídlisko vpred.

Chcem vedieť viac o programe KVP+

Volebný obvod číslo 1 – krúžkujete maximálne 3 poslancov

Ulice: Stierova, Drábova, Wurmova, Dénešova

Martin Boritáš

Sociálny pracovník

 • V prípade, že získam dostatočnú dôveru, chcem Vás počúvať a slúžiť, nie diktovať a vládnuť. Dôsledne, transparentne, bez protekcie, klientelizmu a korupcie. Pri rozhodovaní uplatním platné demokratické princípy, zákonnosť, zásadovosť, jednoznačnosť a dôslednosť, múdry „gazdovský rozum“, aj prirodzený ľudský cit pre spravodlivosť.
 • Želám Vám, Vaším rodinám a blízkym, príjemné spolunažívanie v našom spoločnom domove, na našom Sídlisku KVP.
 • Zameranie: rozvoj, sociálna oblasť, bezpečnosť

Roman Matoušek, Ing.

Manažér

 • Som mladý človek, ktorého neťaží žiadna minulosť a mám potrebné odhodlanie.
 • So svojimi 10 ročnými skúsenosťami v komunálnej politike som ešte stále schopný prinášať nové vízie a riešenia.
 • Zameranie: doprava, financie, rozvoj

Vojech Tóth, MBA

Riaditeľ neziskovej organizácie

 • Na našom sídlisku žijem od roku 1984. už dvanástym rokom pôsobím, ako riaditeľ  neziskovej organizácie, ktorá sa venuje práci s deťmi a mládežou.
 • S manželkou Lenkou máme dve dcéry Noemi a Ráchel. Vyznávam konzervatívne hodnoty a rodinu považujem za základ spoločnosti. Mojim osobným krédom je výrok A. Einsteina: „Hodnota človeka nie je v tom, čo urobil pre seba, ale pre iných.“
 • Zameranie: sociálna oblasť, kultúra, bezpečnosť

Volebný obvod číslo 2 – krúžkujete maximálne 4 poslancov

Ulice: Jasuschova, Bauerova, Trieda KVP 1, Čordákova, Klimkovičova

Zdeno Bartók, Bc.

Učiteľ

 • Aj keď som na tomto sídlisku nevyrastal celý život ako mnohí kandidáti, toto sídlisko som si zamiloval a usadil som sa tu. Chcem, aby sa naše sídlisko posunulo vpred a aby bolo nielen pekné, ale aj bezpečné.
 • Väčšinu života sa venujem doprave nielen ako súkromný podnikateľ, ale zároveň aj ako učiteľ – inštruktor. Získanými skúsenosťami by som rád prispel aj k riešeniu dopravnej situácie na našom sídlisku.
 • Uprednostňujem záujmy väčšiny, pred záujmami jednotlivca a verím v silu kolektívnych riešení. Pretože len spoločnými silami môžeme posunúť naše sídlisko vpred.
 • Zameranie: doprava, rozvoj, podnikanie

Milan Pach, Ing.

Obchodný zástupca

 • Narodil som sa 13.4.1960, na sídlisku KVP žijem so svojou rodinou od roku 1984. Aktívne sa snažím zapájať do života tunajšej komunity v duchovnej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti udržiavania a vytvárania zdravého životného prostredia. To všetko ako doterajší poslanec Miestneho zastupiteľstva a dobrovoľník v OZ Prameň Života.
 • Ako jednu z hlavných priorít mojej činnosti do budúcna vidím rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk, zahustenie výsadby zelene a hlavne stromov, aby nedochádzalo k prehrievaniu medzi blokových a verejných priestorov, lepšiu údržbu zelene.
 • Podporím efektívne riešenia problematiky parkovania – nie však na úkor zelene. Budem sa snažiť prispieť k vyriešeniu problému s dostavbou Senior domu.
 • Zameranie: životné prostredie, sociálna oblasť

Marta Sidorjaková, Ing.

Hlavný odborník zdravotného poistenia

 • Srdečne pozdravujem všetkých obyvateľov Sídliska KVP. Na našom sídlisku žijem od roku 1984. Študovala som na Strednej ekonomickej škole a Technickej univerzite v Košiciach.
 • V súčasnosti pôsobím na Miestnom úrade KVP v sociálnej komisii a komisii výstavby, dopravy a životného prostredia. Dlhodobo som bola členkou finančnej komisie a preto mám prehľad o potrebách a problémoch na našom sídlisku.
 • V prípade zvolenia za poslankyňu svojim hlasovaním v zastupiteľstve podporím každé správne rozhodnutie, ktoré prispeje k rozvoju nášho krásneho sídliska.
 • Zameranie: sociálna oblasť, financie

Volebný obvod číslo 3 – krúžkujete maximálne 3 poslancov

Ulice: Zombova, Janigova, Hemerkova, Húskova, Jána Pavla II. 7, Klimkovičova 1, 11 – 17

Anna Jenčová, PhDr., PhD.

Psychologička

 • Srdečne pozdravujem všetkých obyvateľov Sídliska KVP. Na našom sídlisku žijem od roku 1984. Študovala som na Strednej ekonomickej škole a Technickej univerzite v Košiciach.
 • V súčasnosti pôsobím na Miestnom úrade KVP v sociálnej komisii a komisii výstavby, dopravy a životného prostredia. Dlhodobo som bola členkou finančnej komisie a preto mám prehľad o potrebách a problémoch na našom sídlisku.
 • V prípade zvolenia za poslankyňu svojim hlasovaním v zastupiteľstve podporím každé správne rozhodnutie, ktoré prispeje k rozvoju nášho krásneho sídliska.
 • Zameranie: sociálna oblasť, financie

Marián Koszoru

IT špecialista

 • Ako aktívny občan sídliska KVP poznám limity participácie občana na samospráve.Mám za sebou roky spolupráce, podávania návrhov, upozornení, žiadania, a urgovania. Mám výsledky. S nezlomným záujmom o zelené a fungujúce KVP by som preto rád posunul svoje aktivity na úroveň poslanca sídliska KVP a poslanca mesta Košice.
 • Zameranie: doprava, financie, územný plán

František Palkó, Ing.

Inžinier - technológ

 • Mám 56 rokov, som ženatý, žijem v spoločnej domácnosti s manželkou a s dvoma dospelými deťmi v MČ Košice- Sídlisko KVP viac ako 30 rokov. Vysokoškolské vzdelanie som získal na Vysokej Škole Lesníckej a Drevárskej vo Zvolene ( teraz TU) v odbore technológia spracovania dreva.
 • Dlhé roky som pracoval v špecializovanej štátnej správe. Ako aktívny občan som v uplynulých voľbách bol členom niekoľkých okresných a krajských volebných komisií. V uplynulom volebnom období som pracoval v komisii pre ŽP,VZ a VP pri MZ Košice. Voľný čas: Cestovanie ,šport, záujem o veci verejné a čítanie odbornej literatúry.
 • Zameranie: cyklodoprava, šport, kultúra

Volebný obvod číslo 4 – krúžkujete maximálne 3 poslancov

Ulice: Cottbuská, Wuppertálska, Starozagorská, Titogradská, Trieda KVP 6

Dávid Karľa

Študent univerzity

 • Vyrastám na KVP už 22. rok, som študentom Technickej univerzity v Košiciach a absolventom gymnázia. Ako mladý človek som plný elánu, denne stretávam ľudí rôznych vekových kategórií, ktorí ma vedia posunúť vpred a vštiepiť skvelé nápady.
 • Zúčastnil som sa viacero školení v rámci štruktúrovaného dialógu, ktorý je nesmierne dôležitý pri komunikácií občan – úrad a je hlavým článkom k správne fungujúcej mestskej časti.
 • Vo svojom voľnom čase sa aktívne venujem rôznym športom, ako napríklad stolný tenis, sálový futbal a hokejbal.
 • Zameranie: šport, kultúra

Marián Mikulišin, PaedDr.

Podnikateľ

 • Mám 50 rokov a vyštudoval som doktorát pedagogiky.
 • Kandidujem preto, lebo sa chcem pokúsiť riešiť dopravu v našej časti, nakoľko som pôsobil ako referent dopravy na Národnom inšpektoráte práce. 8 rokov vlastním autoškolu, v rámci ktorej prevádzkujeme školiace stredisko výchovy a vzdelávania.
 • Ako milovník psov by som chcel riešiť aj otázku výbehu pre psíkov, ktorý nám tu v obvode chýba. Súčasne kandidujem aj do mestského zastupiteľstva ako kandidát na poslanca mesta Košice.
 • Zameranie: doprava, čistota, psíčkari

Ponúkame Vám pozitívnu víziu modernej, inovatívnej a transparentnej samosprávy, ktorá slúži svojim občanom a vytvára podmienky pre aktívnu participáciu tých, ktorí chcú zlepšovať svoje okolie.

Chceš vedieť viac?  Kliknite na obrázok vyššie a dozviete sa všetko, čo Vás zaujíma.

„Mám energiu, chuť a odhodlanie. Mám dobrý plán, silný tím a významnú podporu ľudí a relevantných politických subjektov. Poznám sídlisko a jeho problémy. Viem ako funguje samospráva. Čo viac potrebujem? Vašu podporu vo voľbách 10. novembra 2018.“