Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk

Sídlisko KVP

Sídlisko KVP 57 s

Na sídlisku KVP som sa narodil a žijem tu celý svoj život. Sídlisko vnímam také, aké je – mladé, zelené, dynamické, s vynikajúcou polohou a skvelými ľuďmi.

Ako poslanec viem, ako ťažko sa v slovenských pomeroch rodia lepšie riešenia pre ľudí. Všetci vieme, ako to vyzerá v zahraničí, cestujeme, vidíme a chceme to rovnako aj doma. Večný problém sú samozrejme peniaze a druhým najpodstatnejším je skostnatelosť procesov a neochota ľudí. Ja však túto dogmu odmietam a nepoznám slovné spojenie “nedá sa”. Všetko sa dá, len treba chcieť. Ja rozhodne chcem, a ty?

Po 7 rokoch práce poslanca som však absolvoval množstvo rozhovorov s obyvateľmi sídliska KVP a odborníkmi z fachu. Na ich základe som sa pokúsil navrhnúť riešenia. Riešenia praktické, jednoduché, európske a realizovateľné.

Tento program pracovne nazývam KVPplus (+), pretože verím, že tieto riešenia by boli prínosom k lepšiemu prostrediu pre život nás všetkých. Aj ty môžeš pomôcť a zapojiť sa do tvorenia týchto riešení. Prečítaj si jednotlivé sekcie a napíš mi, čo si o tom myslíš. Konštruktívna spätná väzba je vždy vítaná!

“Parkovanie je v súčasnosti problém číslo jedna vo väčších mestách na Slovensku. Rovnaký problém máme na našom sídlisku. Prístupy k riešeniu sa rôznia, ale ja mám v tomto jasný a principiálny postoj – Parkovanie nemá byť biznis. Má to byť služba občanom! V tomto duchu mám za to, že samosprávy majú všetky nástroje na to, aby vedeli riešiť otázku parkovania svojpomocne, bez firiem, ktoré chcú parazitovať na systéme a vyberať poplatky od občanov za nič.”

Na túto tému sme verejne diskutovali aj na stretnutí občanov KVP. Po týchto stretnutiach viem minimálne od tých, ktorí sa zúčastnili, že obyvatelia KVP:

 • Jednoznačne odmietli koncepciu EEI
 • Nepovažujú firmu EEI za dôveryhodnú a zmluvu EEI s mestom Košice za výhodnú pre mestskú časť
 • Chcú zriadiť „expertnú“ skupinu za účasti obyvateľov, ktorá by riešila problematiku parkovania na sídlisku
 • Chcú sami určiť a identifikovať miesta, kde sa dá vytvoriť čiastkovo pár parkovacích miest rozšírením obrubníkov, alebo ukrojením malej časti zelene (poznáme tie trávnaté plochy v bezprostrednej blízkosti obrubníkov, ktoré sú po zime ako rozryté brázdy)
 • Odmietajú však veľké zaberanie zelených plôch, garážové domy sú najatraktívnejšia možnosť
 • Chcú určiť jednoznačné pravidlá pre parkovanie nákladných vozidiel a dodávok (Rozumej firemné vozy a dodávky) v medziblokových priestoroch tak, aby tieto vozidlá parkovali na záchytných parkoviskách
 • Odmietajú represie zo strany Miestneho úradu a Mestskej polície, ak najprv nebudú zabezpečené adekvátne podmienky
 • Žiadajú spoplatniť a obmedzovať luxus a nadštandard, tzn. tretie a štvrté auto v rodine parkujúce priamo pred blokom
 • Sú ochotní dokonca platiť za parkovanie v určitej sume, ale žiadajú následné garancie voľných parkovacích miest
 • Radšej budú platiť do spoločného, teda konkrétne Mestskej časti, ako súkromnej firme s nejasným pozadím

Toto bol dobrý základ, s ktorým sme následne začali pracovať.

 • Odmietli sme koncepciu od firmy EEI
 • Zriadili sme komisiu pre parkovanie pri Miestnom zastupiteľstve, ktorá je zriadená z expertov a občanov, ktorí chcú aktívne riešiť tému parkovania na našom sídlisku
 • Spracovali sme dopravný projekt zriadenia zóny na zákaz státia vozidiel nad 5 m v čase od 16:00 do 07:00
 • Podarilo sa nám odstrániť už 9 autovrakov/áut, ktoré sú dlhodobo zaparkované na sídlisku a pokračujeme v ich odstraňovaní podľa zoznamu, ktorý sme sami vytvorili
 • Pripravujeme projekt na bezpečnostné kamery, ktoré budú monitorovať vybrané parkoviská s 24 hod. službou a napojením na miestnu stanicu polície
 • Do rozpočtu sme navrhli viacero projektov na výstavbu nových parkovacích miest tam, kde to má zmysel a existuje dlhoročný dopyt občanov
 • … a pokračujeme ďalej v reálnych riešeniach …

S kolegami sme sa vzácne zhodli, že parkovanie nie je biznis. Sme ochotní spraviť všetko preto, aby sa sitácia s parkovaním na sídlisku zlepšila bez toho, aby to museli priamo platiť občania. Rovnako máme za to, že najprv potrebujeme vytvoriť vhodné podmienky, až potom má prísť represia alebo spoplatnenie. Všetky riešenia však musia byť včas a vhodne komunikované občanom a riešenia sa musia tvoriť v spolupráci s nimi. Na to nesmieme zabúdať.

Téme “parkovanie” som sa posledné roky venoval vo zvýšenej miere. Stál som na čele občianskych iniciatív, ktoré bojovali proti systému parkovania v meste Košice, ktorý priniesla firma EEI. Dnes je už zrejmé, že išlo len a len o biznis politických špičiek a že my, aktivisti, sme mali pravdu. Ľudia zaplatili, ale nedočkali sa adekvátnej služby za svoje peniaze. Niekto na probléme parkovania jednoducho zarobil. Takto si riešenie parkovania určite nepredstavujem.

Ak máte záujem dozvedieť sa viac o mojej aktivite a názoroch v tejto téme, kliknite si na sekciu “BLOG” alebo na moje články na Denníku N.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

 • Sídlisko KVP Moldava 1
 • Sídlisko KVP Moldava 2
 • Sídlisko KVP Moldava 3
 • Sídlisko KVP Nitra

“Som za to, aby sme budovali podzemné a polopodzemné kontajneroviská. To je európsky štandard. Mať odpadky v klietkach nepovažujem za estetické ani efektívne riešenie. Vo svete na niektorých miestach nezamykajú svoje domy a my zamykáme svoj odpad. To nie je kultúrne a moderné! Košice si zaslúžia európske riešenia a hodnotu za svoje peniaze!”

 • Štandard bežný v západnej a strednej Európe
 • Riešenie sa čoraz viac udomácňuje aj na Slovensku

Typy možného financovania:

 1. Vlastné financovanie z rozpočtu mesta
 2. Zmiešané financovanie zúčastnených strán: Mesto Košice, Kosit, a.s. , Metské časti, SBD
 3. Európske fondy: Operačný program Životné prostredie, Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo, Operačné ciele: 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu – http://www.opzp.sk/downloadfile/vyzvy110209/00_Vyzva_OPZP-PO4-09-01_final_4.pdf

Výhody riešenia (dokázateľné a overiteľné):

 • Znížené náklady na údržbu
 • Znížené náklady na odvoz, nakoľko polopodzemné a podzemné sú vačšie a nepotrebujú toľko vyberať
 • Možnosť využitia “waste management-u”, t.j. automatického hlásenia naplnenia kontajnera. Smetiarske auto tak ide cielene, nie náhodne.
 • V pilotnom projekte, je možné umiestnenie “na jednej trase”, čím sa výrazne ušetria náklady
 • “Staré 1100 litrové” kontajnery sa možu presunúť na iné miesta, kde poslúžia rovnako
 • Pri rozumnom rozmiesnení sa ušetrí verejný priestor (napríklad na parkovacie plochy)
 • Možnosť využitia alternatívneho financovania cez EÚ fondy, recyklačný fond, granty atď.

Nevýhody riešenia:

 • Vyššie obstarávacie náklady na riešenie
 • Racionalizácia stojísk, kvôli optimalizácii a inžinierskym sieťam (možná zmena súčasného stavu a zvyk obyvateľstva)

Benefity pre občanov (dokázateľné a overiteľné):

 • Zabraňujú zápachu nakoľko sú podzemou
 • Zabraňujú výskytu hlodavcov
 • Viac estetické
 • Nie je možnosť ich vyberať nájazdami neprispôsobivých občanov
 • Sú odolnejšie voči požiarom

Názor odborníka:

 • Environmentalista Marek Kurinec, špecialista na odpadové hospodárstvo. „Výhody polopodzemných kontajnerov spočívajú najmä v úspore nákladov na prepravu, plus sú to ušetrené priestory v rámci bytovej zástavby. Veľké objemy sú pod zemou, takže netreba zaberať priestor na povrchu, kde môžu byť napríklad parkovacie miesta,“ hovorí Kurinec.

Praktický príklad riešenia (Nitra):

 • Náklady na jeden kontajner závisia od jeho veľkosti a použitia (TKO, SZ.. – rôzne technické prevedenie) a pohybujú sa vrátane inštalácie do zeme od 2000 – 2600 EUR/ks, čo je len približne polovica ceny celopodzemných kontajnerov, takže aj bez použitia dotačných prostriedkov je v tomto prípade možné hovoriť o ekonomickej návratnosti investície (v našom prípade cca 3,5 roka). V tomto roku NKS preinvestovali z vlastných zdrojov 120 tisíc €, v budúcom roku plánujú preinvestovať ďalších 100 tisíc €.
 • Náklady na 1 kontajner: 2000 – 2600 Eur/ks
 • Celkový počet ks: 21
 • Investícia: 120 000 Eur
 • Návratnosť investície: 3,5 roka

Praktický príklad riešenia (Liptovský Mikuláš):

 • Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš predložili projekt pod názvom „Podzemné kontajnery“ a bola im správnou radou schválená dotácia vo výške 47 500 EUR. Projekt je zameraný na zvýšenie efektívnosti triedeného zberu modernizáciou technického vybavenia a to v jednej časti mesta (sídlisko Podbreziny) s tým, že ide o pilotný projekt výstavby 3 ks tzv. hniezd so spolu 9 ks podzemných kontajnerov. 5000 EUR doplatilo mesto. „Každé euro získané z externých zdrojov je pre mesto pozitívne. Úspechom je aj to, že zo 130 podaných žiadostí na Recyklačný fond uspelo 75 a Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš boli medzi nimi,“ povedal Sokolský.
 • Mesto chce na Podbrezinách osadiť kontajnery úplne do zeme s vytŕčajúcimi násypníkmi. Inštalovať by ich mali v priebehu roka
 • Čítajte viac: http://nasmikulas.sme.sk/c/8238941/na-podbrezinach-pribudnu-prve-podzemne-kontajnery.html#ixzz4ROQzEP9a

Zahraničné municipality / samosprávy:

 1. Fatih (TR) http://www.fatih.bel.tr/en/content/12937/underground-garbage-containers-have-been-renewed/
 2. Hague (NL) http://en.denhaag.nl/en/residents/to/Underground-containers-not-for-parked-bikes.html
 3. Mladá Boleslav (CZ) http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101623/mlada-boleslav-stavia-druhe-podzemne-stanoviste-kontajnerov.aspx
 4. Znojmo (CZ) https://www.facebook.com/brockatt/photos/pcb.1668858226660407/1668857859993777/?type=3
 5. Buyukcekmece (TR) http://www.gncr.com/en/haberler/266/buyukcekmece-belediyesi-ile-yer-alti-cop-konteyneri-projesi
 6. Gijón (SPA) http://cuidadoambiental.gijon.es/noticias/show/31867-emulsa-coordina-su-plan-de-soterramiento-de-contenedores-con-las-obras-de-reforma-de-calles-en-gijon
 7. Muscat (Omán) http://omanobserver.om/underground-waste-collection-system-to-be-complete-in-phases/

Praktický príklad riešenia zo zahraničia prostredníctvom komplexného projektu (Ljubljana):

 • Mesto Ljubljana (SL) spustilo v roku 2013 pilotný projekt s názvomModern waste management infrastructure” v rámci ktorého vybudovali 47 stanovíšť podzemných kontajnerov a ďalších 40 majú v plane vybudovať. Tento projekt sa ukázal ako veľmi úspešný a dnes ho chodia prezentovať ako “good practice” iným municipalitám v rámci EÚ. Dôkazom úspešnosti projektu je aj ocenenie, ktoré sa im podarilo získať “European Prize for Urban Public Space 2012”
 • Čítajte viac na: http://www.ljubljana.si/en/green-capital/green-merits/20-sustainable-projects/separated-waste-collection/

Slovenské samosprávy, ktoré využívajú alebo plánujú takéto riešenie:

 1. Trenčín http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/381465-smetiaky-chcu-mesta-prestahovat-pod-zem/
 2. Trnava http://nasatrnava.sme.sk/c/20074264/podzemne-kontajnery-maju-odolat-vandalom.html#ixzz4ROQ8HrKZ
 3. Liptovský Mikuláš http://nasmikulas.sme.sk/c/8238941/na-podbrezinach-pribudnu-prve-podzemne-kontajnery.html#ixzz4ROQzEP9a
 4. Prešov http://presov.dnes24.sk/klietky-na-odpad-sa-neosvedcili-pomozu-podzemne-kontajnery-151578
 5. Trebišovhttp://spravy.pozri.sk/clanok/Z-rozpoctu-Trebisova-p%C3%B4jde-400.000-eur-na-podzemne-kontajnery-na-odpad/397471
 6. Bratislava http://www.pluska.sk/regiony/bratislava/koniec-kontajnerov-bratislave-olo-planuje-zaviest-novinku.html , https://www.olo.sk/mestska-spolocnost-olo-a-s-predstavila-priority-na-rok-2016/

Pár vybraných zaujímavostí:

 • Polopodzemný kontajer má pri maximálnej kapacite objem päť-šesť násobku bežnej nádoby. Je to vlastne plastový tubus, ktorého dve tretiny sú  pod  zemou a zvyšok  nad zemou. Hydraulická ruka vytiahne z podzemnej časti kontajnera obrovský mech s odpadom a jeho obsah vysype do vozidla. Potom ho znova uzavrie a vráti naspäť. Na obsluhu pritom stačí jeden človek
 • Fínsky výrobca deklaruje, že od cigaretového ohorku alebo piráta sa kontajnery  chytiť nemôžu. Nie je v nich totiž dostatok vzduchu a odpad je tu natoľko zhutnený, takže sa oveľa ťažšie zapáli. Fíni vraj robili dokonca testy horľavosti s Molotovovým kokteilom, teda zápalnou fľašou, ktorú vhodili do vnútra kontajnera. Na to, aby ho poškodila, však potrebovala približne dve až tri hodiny. Je tu teda vysoká šanca, že keď si niekto všimne, že z kontajnera sa dymí, hasiči ho uhasia kým príde k poškodeniu
 • Mesto Hague má vyše 5000 podzemných kontajnerov a riešia už sekundárny problém s bicyklistami, ktorí uzamykajú svoje bicykle ku košom.
 • Bratislavská spoločnosť OLO, a.s. má výstavbu podzemných kontajnerov v prioritách na rok 2016
 • V Prešove sa klietky sa na základe feedbacku od občanov neosvedčili, chcú zaviesť podzemné kontajneroviská
 • V Znojme bola cena jedného podzemného “štvorbloku” 30 000 EUR
 • V Španielskom meste Gijón inštalovali 159 podzemných stanovíšť v 73 lokáciách. V celku to činí 477 kontajnerových otvorov (sklo, papier, plasty). Do budúcnosti plánujú ďalších 200 kontajnerovísk

“Naše sídlisko nemôže byť vrakovisko. Majiteľ auta ma zo zákona povinnosť starať sa o svoje auto a o to kde bude parkovať. Parkovacie miesta sa vytvárajú ťažko a stoja nemalé finančné prostriedky. Potrebujeme teda zvýšenú aktivitu úradov a poslancov samotných, aby sme dostali autovraky zo sídlisk preč. Ja som už začal od seba a aktívne konám.”

V septembri 2016 som začal v spolupráci s komisiou pre parkovanie pri Miestnom zastupiteľstve a Mestskou políciou aktívne odstraňovať staré vozidlá – autovraky, ktoré blokujú parkovacie miesta na našom sídlisku. Koncom minulého roka som na našom sídlisku identifikoval viac ako 40 dlhodobo odstavených áut, ktoré vykazujú známky autovraku.

Táto aktivita je zároveň jedným z plánovaných krokov komisie pre parkovanie, kde som podpredsedom. Začali sme sa aktívne zaoberať autovrakmi a dlhodobo odstavenými vozidlami v záujme zlepšenia situácie s parkovaním na našom sídlisku, bez zaťaženia občanov sídliska spoplatnením, bez účasti parkovacej firmy.

Stačila moja zvýšená aktivita a prvé úspechy sa dostavili už po pár mesiacoch. Doteraz bolo odstránených celkovo 11 dlhodobo odstavených autovrakov a ďalšie sú v pláne po dohode s majiteľmi.

Čo hovorí zákon?

Povinnosti držiteľa vozidla podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z.z.o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

 1. zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce
 2. umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce

Aký je postup pri odstraňovaní autovrakov?

Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní , jeho vozidlo ohrozuje životné prostredie či narušuje estetický vzhľad územia obce, Mestská polícia v spolupráci s Miestnym úradom vyzve držiteľa takéhoto vozidla, aby do 60 dní vykonal nápravu a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám.

Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná nápravu, Mestská polícia odstráni a následne umiestni takéto vozidlo na určené parkovisko, v rámci mesta Košice. Náklady s tým spojené je podľa zákona o odpadoch povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla.

Ak to do 60 dní neurobí, môže auto mestská polícia odtiahnuť na určené parkovisko. Tam auto stojí, kým ho Okresný úrad neprehlási za odpad. Potom sa s autovrakom môže nakladať ako s odpadom a bude zošrotované.

Ktoré auto je autovrakom?

Vo všeobecnosti sa za autovrak považujú autá dlhodobo odstavené a zjavne nepojazdné, bez poznávacích značiek (ŠPZ), bez platnej technickej (STK) a emisnej kontroly (EK). Nálepky s platnosťou STK a EK možno ľahko odkontrolovať v ľavom dolnom rohu čelného skla vozidla. Auto dlhodobo odstavené, avšak s platnými STK a EK nemožno odstrániť v zmysle platných zákonov.

Máte pred svojim panelákom autovrak?

Ak pred svojím blokom evidujete auto, ktoré spĺňa znaky autovraku podľa vyššie uvedenej definície, prosím neváhajte ma priamo kontaktovať. Vyhľadám majiteľa, oslovím ho, poskytnem pomoc a spoluprácu.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

“Rozpočet považujem za zásadný a strategický dokument. V prvom rade by však mal odzrkadľovať potreby občanov sídliska a určovať víziu do budúcnosti. V poslednej dobe sme svedkami toho, že občania sú odcudzení od možnosti verejne rozhodovať o tom, na čo budú ich peniaze použité. Vo voľbách si zvolia svojich zástupcov a tí potom rozhodujú v lepšom prípade podľa politických dohôd, v tom horšom prípade na základe svojho osobného prospechu. O ľuďoch, ale bez ľudí. Participatívny rozpočet považujem nielen za súčasný trend, ale aj za vhodný nástroj, ako ľudí zapojiť do verejného rozhodovania. Ľudia si tak sami vedia vybrať a ovplyvniť na čo pôjde časť ich peňazí v danom roku.”

Na spracovaní tejto témy momentálne pracujem. Jej obsah bude doplnený v najbližšej dobe. Ďakujem za pochopenie.

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať a rád odpoviem osobne.

Podnety od občanov
Aktívny poslanec má reálne výsledky!
Viac o KVP