Ladislav Lörinc

TÉMA: PARKOVANIE NA SÍDLISKU KVP. ČO NOVÉ?

Ako sme začali, čo sa urobilo, aktuálne robí ale i plánuje v téme parkovania na Sídlisku KVP. Upozornenie: Príspevok je dlhý. Ideálny pre motoristov a na večerné čítanie. Cieľom príspevku je Vás informovať a v spoločnej diskusii hľadať riešenia. Nehľadáme vinníka, ktorého ideme popraviť, hľadáme riešenie na problém, ktorý trápi väčšinu z nás.

Proces vedúci k reálnemu výsledku stavby:
Proces výstavby parkoviska trvá zhruba 6 mesiacov až 1 rok (časové odhady považujte za orientačné – nič v živote nejde jednoducho a „len tak“, vždy sa objavia problémy).

 1. Je nápad a vytypovanie lokality
 2. Vyčlenenie finančných prostriedkov na projektovú dokumentáciu miestnym zastupiteľstvom
 3. Vyhlásenie verejného obstarávania (VO) na projektanta – 1 mesiac
 4. Zameranie sietí, vyjadrenia správcov a zakreslenie – 1/2 mesiace
 5. Vyjadrenia dotknutých orgánov: mesto Košice, stavebný úrad, ÚHA – 3 mesiace
 6. Vyčlenenie finančných prostriedkov na realizáciu miestnym zastupiteľstvom – priebežne
 7. Vyhlásenie verejného obstarávania (VO) na realizátora stavebných prác – 1 mesiac
 8. Realizácia projektu – 2 týždne až mesiac (rôzne faktory)

Bežný človek, ktorý nepracuje v samospráve/štátnej správe si možno povie – zbytočná byrokracia, trvá to dlho a nevidím výsledky. Pre nás na úrade je to však bežná prax a súčasť našej činnosti. Aj na to tu sme, aby sme toto všetko vyriešili za Vás vo verejnom záujme. Do tohto procesu vstupujú všetky možné externé vplyvy – napríklad zimné obdobie, koronavírus či dlhé čakanie na odpovede. Do čela miestneho úradu sme spolu s poslancami nastúpili 11.12.2018. Jedna z prvých vecí, ktorú sme zadali, smerovala práve na oddelenie výstavby. Požiadali sme ich, aby našli všetky projekty, ktoré máme rozpracované na nové parkovacie miesta.

Našli sme 0 (NULA) projektov po bývalom vedení. Prosím, neberte to ako výhovorku, ale ako strohý fakt.

Na jar 2019 sme preto s poslancami vybrali najproblematickejšie ulice a začali sme celý vyššie spomínaný proces od nuly.
Vybrané boli tieto lokality:

 1. Janigova
 2. Zombova
 3. Starozagorská

Tieto 3 projekty sú momentálne rozpracované. Požiadali sme o stavebné povolenie a čakáme na výsledok. Peniaze v rozpočte sú vyčlenené, vzhľadom však na okolnosti s koronakrízou musíme
zoškrtať 100.000 eur. Nateraz. Uvidíme, čo nás ešte čaká. Postavíme tak pravdepodobne jedno parkovisko (máme 70.000 eur v rozpočte) z vyššie uvádzaných 3, ak sa podarí a poslanci rozhodnú,
hotové bude na jeseň tohto roku. Na tento rok v rozpočte 2020 poslanci vyčlenili peniaze na nové projektové dokumentácie na parkoviská v týchto oblastiach:

 1. Čordákova
 2. Cottbuska
 3. Wurmova
 4. Bauerova

Momentálne sme urobili VO na projektantov a projekty sa zakresľujú. Do konca roka budeme mať hotové projekty + požiadame o povolenia všetky dotknuté entity a poslanci rozhodnú, čo pôjde na realizáciu v roku 2021 v závislosti od finančných možností úradu. Kým v minulosti jedno parkovacie miesto na rovnej ploche vychádzalo na zhruba 1000 eur v realizácií, teraz nám prieskumy predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) ukazujú, že ceny sa zmenili a vychádza jedno parkovacie miesto 1.500 – 1.800 eur. Vybudovanie parkoviska pre 50 áut tak je minimálne
80.000 eur (v závislosti od terénnych prác na konkrétnom úseku).

Parkovacie domy (?)
K tomu sme vytypovali 7 lokalít, kde by potenciálne mohli vyrásť parkovacie domy. Lokality sme poslali na ÚHA na pripomienkovanie. Už viac ako polroka nemáme odpoveď, napriek našim
urgenciám. Áno, mohli by sme Vás zaťažovať informáciami, že čakáme neúmerne dlho na byrokraciu, ale na čo? Nepomôže to ani sa to nevyrieši. Informujeme Vás o výsledkoch. Keď ich dostaneme, posunieme sa ďalej aj v tomto smere. Stále však ostáva pri parkovacích domoch nielen otázka financií, ale aj údržby. Parkovanie v parkovacom dome nebude zadarmo, pokiaľ sa nestane zázrak a niekto nám ho postaví a bude prevádzkovať bezplatne.

Sledujeme reálne skúsenosti iných samospráv …
Sledujeme dianie aj v iných samosprávach, kde zavádzali systém regulovaného parkovania na sídliskách. Prevažne Petržalku a Trenčín. Skúsenosti ukazujú, že regulácia parkovania pomáha situácií a dostupnosť parkovania sa pre rezidentov zlepšila. Problém sídlisk nie je ten, že každý má auto. Problémom sú rezidenti, ktorí majú 3+ áut na domácnosť a domáhajú sa parkovania pred bránou zadarmo. Problémom sú vodiči, ktorí autovrak nespeňažia, ale nechajú stáť len tak pred blokom, čím zaberajú parkovacie miesto iným. Toto vie vyriešiť jedine regulácia parkovania.
Ideálne v réžii mesta/mestskej časti s jasným systémom. S rezidentskou kartou pre prvé auto za symbolickú hodnotu a následne odstupňované na druhé a tretie auto. Systém, kde by celý výber parkovného následne išiel na riešenie statickej a dynamickej dopravy na sídlisku. Akákoľvek koncepcia a riešenie však aj v tomto prípade naráža na dohodu s mestom Košice, poprípade komplexné riešenie parkovacej politiky v celom meste, lebo KVP-ečko síce je mestská časť, ale súčasťou Košíc ako celku.

Na tému parkovanie sme 28.mája 2019 robili aj diskusiu s občanmi „Spoločný plán“, kde sme chceli s motoristami prebrať všetky alternatívy a informovať ich o našich krokoch. Diskutovať o riešení prišlo do 30 ľudí. A to napriek rozsiahlej propagácii. Tu len poznamenám, že ak skutočne chceme nájsť riešenie pre sídlisko spoločne a prijímať strategické rozhodnutia je priam nutné a žiadúce, aby sme internetové diskusie vymenili za reálny život. Samospráva Vám chce naslúchať, no musí spolupracovať aj druhá strana – teda Vy, naši obyvatelia.

Poznámka: Komisia dopravy a výstavby pri Miestnom zastupiteľstve sa tejto téme venuje pravidelne.
Zasadnutia komisie sú verejné.

Záverom, ako môžete čítať, pracujeme na tom, aj keď výsledky nateraz možno nevidieť. Ďakujeme Vám za trpezlivosť a ochotu načúvať i civilizovane diskutovať.
Viac o našom konkrétnom pláne pre Sídlisko KVP sa viete dočítať napríklad na mojom Blogu, ktorý som uverejnil ešte pred voľbami, keď som nebol starostom – https://ladislavlorinc.sk/10-krokov-ako-zlepsit-parkovanie-na-kvp/

Ak si ho s porozumením prečítate, zistíte, že postupujeme presne podľa tohto plánu a viacero krokov sa už realizovalo. Zvyšok je na budúcnosti a ochote spoločne s vami komunikovať a následne pristúpiť k reálnym riešeniam.

Ďakujem za Váš čas a konštruktívnu spätnú väzbu. Len to nás v spoločnej diskusii posúva vpred.

Zdielať:

Ďalšie články

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 47/2022

Adventné obdobie už pomaly klope na dvere. K prvej adventnej nedele tradične patrí otváranie prvého okienka adventného kalendára, ktorý deťom aj dospelým spríjemňuje čakanie na

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 46/2022

Hľadám kvalitnú posilu do nášho tímu na dôležitú pozíciu. Pôsobiť bude ako referent/referentka na oddelení výstavby a majetku, bude mať na starosti prevažne agendu parkovania

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 44/2022

Najkrajšie obdobie roka je tu. Jeseň hraje všetkými farbami a ja ako starosta viem, že nás čaká dokončenie všetkých stavebných prác a hrabanie lístia. To

Zaujal ťa článok a máš otázku?