Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk

Volebný program

Komunálnej politike sa venujem už 8 rokov ako aktívny poslanec.

Veľmi veľa som cestoval, ale aj tak celý život žijem a bývam na sídlisku KVP. Poznám každý jeden kút sídliska. Tu som sa učil chodiť a rozprávať, prežil som tu prvé roky v školských laviciach, prvé pády a úrazy, prvé lásky. A Vy ste to prežili so mnou, videli ste ma vyrastať, poznáme sa.

Milujem sídlisko také aké je, jedinečné, s jedinečnými ľuďmi, s obrovským potenciálom.

Počas rokov práce poslanca som absolvoval množstvo rozhovorov s obyvateľmi sídliska KVP, odborníkmi a kolegami poslancami. Na ich základe sme sa spoločne pokúsili navrhovať riešenia. Riešenia praktické, jednoduché a realizovateľné. Zhrnuli sme ich do programu, ktorý sme nazvali “KVP+”.

Plus má symbolizovať pozitívnu energiu, viac pre sídlisko KVP. Idem Vám predstaviť víziu ako tvoriť, budovať, zlepšovať a obnovovať. Víziu, ako spoločne posunieme naše sídlisko vpred.

I. STABILITA

Naše sídlisko potrebuje politickú stabilitu. Na Miestnom úrade, medzi občanmi, naprieč politickým spektrom. Občania musia pocítiť, že vzťahy sú zdravé a pokojné, že politici neriešia žabomyšie vojny a svoje ego, ale ich reálne problémy.

II. DIALÓG

Sídlisko potrebuje otvorenú diskusiu a nanovo vybudovať nové vzťahy. Politici musia rozprávať s občanmi, občania s úradníkmi. Vo všetkých stupňoch, na všetkých pozíciách. Priority musia byť jasne stanovené, odkomunikované a akceptované všetkými. Pokoj, pokora a dôvera sa musí vrátiť do našich vzťahov, lebo iba tak budeme spoločne napredovať.

III. ROZVOJ

Stagnácia sídlisku neprospieva a je nutné ukončiť ju vlastnou cielenou aktivitou. Máme šikovných ľudí a zainteresovaných občanov. Existuje množstvo možností, len momentálne nie je ochota ich využívať v prospech sídliska. Potrebujeme opäť naštartovať progres a rozhýbať naše sídlisko.

IV. AKTIVITA

Roky praxe v komunálnej politike nám dokazujú, že jedine poctivou a svedomitou prácou vo verejnom záujme je možné dokázať viditeľné a merateľné výsledky v prospech občanov.

V. VÍZIA

Obsah je podstatný. Ak vieme kde sa chceme dostať, vieme sústrediť svoju snahu na to, ako sa tam dostať. Rozumná vízia smerovania nášho sídliska je pre nás veľmi podstatná. Musí byť jasná a zrozumiteľná tak, aby ju občania mohli precítiť a pochopiť. Občanom chceme ukázať, že aj s limitovanými zdrojmi v samospráve sa dá dosiahnuť viac – majú právo to žiadať.

Starostovský záväzok

12 VECÍ, KTORÉ BY SOM AKO STAROSTA OKAMŽITE UROBIL

Obnovím riadnu činnosť Miestneho úradu Košice – Sídlisko KVP s cieľom zabezpečiť modernú, efektívnu, transparentnú, kvalitne fungujúcu samosprávu.

Presadím vypracovanie koncepcie pešieho pohybu a uskutočníme systematickú rekonštrukciou chodníkov.

Vypracujeme koncepciu rozvoja zelene na sídlisku KVP spoločne s plánom náhradnej výsadby, ktorý aj zrealizujeme.

Zrekonštruujeme existujúce ihriská a vybudujeme nové detské ihriská na základe koncepcie rozvoja detských ihrísk na sídlisku.

Zriadime zónu zákazu státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad 5 metrov v čase 16.00 – 7.00 hod., čím zlepšíme situáciu s parkovaním tak, že tieto autá budú parkovať mimo obytných zón na záchytných parkoviskách.

Zrealizujeme celoplošnú deratizáciu sídliska hneď ako to bude možné.

Presadím vhodné riešenie v podobe kombinácie polopodzemných kontajnerov a uzamykateľných klietok pre naše sídlisko.

Začnem okamžite rokovať s investorom o ukončení zmluvy v súvislosti s kritickým stavom výstavby Senior domu.

Vypíšem súťaž na vykonanie protikorupčného a personálneho auditu.

Požiadam Mesto Košice o vypracovanie územného plánu zóny KVP aj za účelom zadefinovania ochrany zelených plôch, ktoré sa nachádzajú na našom sídlisku.

Zašlem urgentnú žiadosť na mesto Košice o zaradenie kompletnej rekonštrukcie cesty Jána Pavla II. do plánu rekonštrukcií v rozpočte na rok 2019.

Zverejním svoj pracovný kalendár a budem vykonávať pravidelné kontroly sídliska priamo v teréne.

Program KVP+

5 STAROSTOVSKÝCH PRIORÍT POD KTORÉ SA PODPÍŠEM

Nebudem Vám sľubovať nesplniteľné veci. Som len politik, nie kúzelník. Neviem robiť zázraky na počkanie. Je potrebné jasne povedať, že ktokoľvek sa stane starostom bude to mať ťažké. Je potrebné nanovo vybudovať Miestny úrad KVP tak, aby mohol opätovne vykonávať svoje základné úlohy a povinnosti. Za posledné roky odišlo z úradu viac ako 38 ľudí.

Až potom ako spoločne obnovíme a nakopneme Miestny úrad je dôležité, aby sme mali jasno v našich prioritách. Do jedného roka musíme vykonať reálne kroky a mať výsledky, aby sme ľudí opäť presvedčili, že má zmysel veriť a spolupracovať so samosprávou. Jedine tak dostaneme od ľudí opäť šancu na to, aby sme mohli realizovať dlhodobú víziu a viacročné plány. Práce je veľmi veľa, ale viete čo? Chcem. Nebojím sa výziev. Som pripravený.

Podnety od občanov
Aktívny poslanec má reálne výsledky!
Viac o KVP