Ladislav Lörinc

starosta Sídliska KVP

Denník
starostu

Pravidelný sumár činností a postrehov

Osobný
blog

Súhrn aktuálnych vecí na jednom mieste

Moje
noviny

Prečítajte si o výsledkoch našej práce

Nové basketbalové ihrisko

Na Cottbuskej ulici sme obnovili rokmi zanedbané basketbalové ihrisko v spolupráci s „Projekt ihrisko“. Zbadáte ho už z diaľky, pretože láka pestrými farbami a vychyteným dizajnom. Pokrstiť ho prišiel aj známy raper Separ a spomedzi košických mestských častí ide o jediné takéto ihrisko svojho druhu.

Založili sme prvý sociálny podnik v Košiciach

Podnik služieb KVP nám umožňuje vykonávať efektívnejšie a lacnejšie služby v rámci údržby sídliska, ako keď sme za nich platili externým dodávateľom. Zároveň sme prostredníctvom sociálneho podniku vytvorili desiatky miest pre ľudí zo znevýhodneného prostredia a dali im šancu uplatniť sa.

Ucelené opravy ciest

Opravili sme viac ako 24 000 m² ucelených úsekov ciest a chodníkov, namiesto látania a plátania dier. Zmenili sme štandardy a pri každej rekonštrukcii sú všetky priechody a napojenia na chodníky bezbariérové.

Vysadili sme viac ako 300 nových stromov

Na rôznych miestach sídliska pribudli nové stromy, ktoré si mohli zasadiť aj samotní obyvatelia spolu so svojimi rodinami. Od roku 2019 sme ich vysadili vyše 300 a plánujeme v tom pokračovať aj naďalej.

Spustili sme projekt prirodzených lúčnych porastov

Každoročne vyčleňujeme lokality, ktoré sú ponechané mimo obytných blokov na otvorených plochách, a ktoré prirodzene rozkvitnú na lúky plné kvetov. Obyvatelia oceňujú ich estetickosť a zároveň vnímajú pozitívne aj priaznivé dôsledky na životné prostredie, keďže takýmto spôsobom pomáhame udržiavať biodiverzitu.

Obnovujeme detské ihriská

Od roku 2019 sme pristúpili k postupnej revitalizácii všetkých detských ihrísk na Sídlisku KVP. Zrevitalizovali sme viac ako 10 detských ihrísk, na ktorých pribudli kompletne nové, moderné a bezpečené herné prvky pre deti.

Aktívne sa zapájame do grantov a výziev

Z externých zdrojov sa nám pre našu mestskú časť podarilo získať vyše 800 000 eur, ktoré sú výsledkom viac ako 40-tich podaných projektov a zapojení sa do rôznych grantov a výziev. Vďaka tomu zrevitalizujeme napríklad vnútroblok Jasuschova – Bauerova za pol milióna eur.

Vybudovali sme Komunitnú kaviareň

Unikátny koncept Komunitnej kaviarne v Drocárovom parku spája príjemné s užitočným. Jej cieľom je spájať komunitu ľudí, ktorá tu žije. Ponuka vychádza z moderných a súčasných trendov s ohľadom na lokálne produkty.

Po rokoch sme vynovili občasník KVaPka

Zvyšujeme informovanosť obyvateľom prostredníctvom komunikačných kanálov. Zaviedli sme mobilnú aplikáciu na nahlasovanie podnetov či Chatbota na rýchlu a efektívnu komunikáciu. Okrem toho, sme po takmer 30-tich rokoch zmenili vizuálnu a obsahovú stránku občasníka KVaPka a zaviedli pravidelné stretnutia s občanmi s názvom Spoločný plán.

Vysadili sme prvý ovocný sídliskový sad

Vďaka projektu particiaptívneho rozpočtu a aktívnym obyvateľom sa podarilo vybudovať prvý sídliskový ovocný sad. Nájdete v ňom 43 nových ovocných stromov, ide o rôzne odrody jabĺk, sliviek, marhúľ či višní. Sad by mal časom slúžiť aj na edukatívne účely žiakov škôl zo Sídliska KVP.

Vybudovali sme nové ekologické parkovisko

Na Zombovej ulici vzniklo pre motoristov 58 nových parkovacích miest, z čoho 36 je vybudovaných za použitia vodopriepustného povrchu. Myslíme totiž aj na klimatické zmeny a inovatívne riešenia. Aktuálne pracujeme na rozšírení parkoviska na Janigovej ulici a máme pripravené aj projekty parkovacích domov. Podarilo sa nám vytlačiť aj dodávky spred obytných zón.

Obnovili sme tenisový kurt a vybudovali multifunkčné ihrisko

Na mieste opusteného areálu mobilnej ľadovej plochy v Drocárovom parku už stojí moderné multifunkčné ihrisko s umelou trávou, korkovým zásypom a osvetlením. Ihrisko ponúka multifunkčné využitie pre nadšencov futbalu, volejbalu a nohejbalu. V jeho blízkosti sme obnovili aj tenisový kurt.

Starosta mestskej časti Košice - Sídlisko KVP

Som starosta Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP a zároveň poslanec mesta Košice. Vyštudovaný politológ, ktorý má záľubu vo veciach verejných. Verím, že má zmysel bojovať za spravodlivosť a hovoriť pravdu. V politike považujem za najdôležitejšie ostať vždy slobodný a nikdy nezabudnúť kto som a odkiaľ som prišiel.

Ladislav Lörinc – starosta

kontakt

Budem rád, ak ma budeš kontaktovať s akoukoľvek pripomienkou alebo nápadom. Využi spôsob, ktorý ti najviac vyhovuje:

  • Napíš email cez kontaktný formulár
  • Napíš na Facebooku
  • Zavolaj priamo na mobil

Stretnutie si môžeš dohodnúť aj priamo na sekretariáte Mestskej časti na t.č. 0948 780 224