Sídlisko KVP: Dobrý starosta skutočne potrebuje silný tím

Som jediný kandidát na starostu, ktorý sa skutočne vie oprieť o svojich poslancov. Prosím, podporte svojím hlasom a krúžkom mojich kolegov, sám to nezvládnem. Sme už zohratá partia, ktorá spolu vydržala celé 4 roky. To je úspech! Tím overených ľudí so skúsenosťami, ktorých už za tie roky verejnej služby poznáte. Sme zárukou toho, že sídlisko KVP bude riadené čestne, efektívne, kompetentne a ľudsky. Som presvedčený, že s týmito ľuďmi po mojom boku dokážeme ísť v rozvoji sídliska ešte ďalej.

Volebný obvod číslo 1

ktorý zahŕňa územie ulíc:
Stierova, Drábova, Wurmova, Dénešova.

Volíte maximálne 3 kandidátov.

Peter Korim, doc. MVDr., CSc.,

58 r., vysokoškolský učiteľ

Roman Matoušek, Ing.,

45 r., manažér

Volebný obvod číslo 2

ktorý zahŕňa územie ulíc: Jasuschova, Bauerova, Trieda KVP 1, Čordákova, Klimkovičova.

Volíte maximálne 4 kandidátov.

Zdeno Bartók, PaedDr.,

50 r., učiteľ

Lukáš Boritáš, Ing.,

32 r., bezpečnostný technik BOZP

Milan Pach, Ing.,

62 r., obchodný zástupca

Volebný obvod číslo 3

ktorý zahŕňa územie ulíc:
Zombova, Janigova, Hemerkova, Húskova, Jána Pavla II. 7, Klimkovičova 1, 11, 13, 15, 17.

Volíte maximálne 3 kandidátov.


Iveta Adamčíková

55 r., obchodná referentka

Marián Horenský, Mgr.,

38 r., politológ

Marián Koszoru

38 r., manažér

Volebný obvod číslo 4

ktorý zahŕňa územie ulíc:
Cottbuská, Trieda KVP 6, Wuppertálska, Starozagorská, Titogradská.

Volíte maximálne 3 kandidátov.

Dávid Karľa, Bc.,

26 r., projektový manažér

Marián Podolinský, Bc.,

32 r., projektový koordinátor

Martin Žec, Ing.,

38 r., analytik