Mobil +421 908 314 623 · info@ladislavlorinc.sk

O mne

Kto naozaj som?

Som mladý občiansky aktivista a poslanec Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP. Vyštudovaný politológ, ktorý má záľubu vo veciach verejných. Verím, že má zmysel bojovať za spravodlivosť a hovoriť pravdu. V politike považujem za najdôležitejšie ostať vždy slobodný a nikdy nezabudnúť kto som a odkiaľ som prišiel.

V mladom veku som sa aktívne venoval športu. Od zápasenia, cez futbal som prešiel k hádzanej, ktorej som sa venoval profesionálne 12 rokov. Na krátke obdobie som reprezentoval Slovensko vo výbere do 21 rokov. Šport ma naučil, že tvrdá práca a tímová spolupráca prináša výsledky. Naučil ma prijímať prehry a poučiť sa z chýb.
Na vysokej škole som založil vlastnú firmu a neziskovú organizáciu. Kým podnikanie po roku skončilo, neziskovej sfére sa venujem do dnešnej doby. Realizoval som desiatky projektov v oblasti neformálneho vzdelávania pre mládež na Slovensku i v Európe. Za svoju činnosť a výsledky som získal cenu Európskej komisie.

Počas svojej profesionálnej kariéry som mal možnosť pracovať v zahraničí – vo Veľkej Británii a Turecku. Často som cestoval do Nemecka, Rumunska a iných štátov Európy. Medzinárodná skúsenosť zo mňa spravila otvoreného človeka, schopného vnímať svetové trendy a kultúrnu rozmanitosť. Zároveň mi umožnila pochopiť, že ak sa chce a nekradne, dá sa to.

Politike sa venujem od svojich 20 rokov a už druhé obdobie som zvoleným poslancom na našom sídlisku. Pôsobil som ako predseda komisie kultúry, školstva a športu a zároveň ešte stále pôsobím v komisii finančnej a komisii pre parkovanie. Zároveň som mal tú česť a možnosť podieľať sa na viacerých volebných kampaniach na rôznych úrovniach, kde som mal možnosť priučiť sa volebnému marketingu a využiť svoje skúsenosti z oblasti marketingu a projektového manažmentu.

Civilným povolaním pôsobím na pozícii Vedúci tímu (Team leader) v IT firme so sídlom v Košiciach, kde vediem tím 15 IT špecialistov. Predtým, ako som sa rozhodol venovať manažmentu ľudí (People management) som 2 roky pôsobil na pozícii Projektového manažéra (Project manager). Ako Projektový manažér som mal tú možnosť byť súčasťou veľkých medzinárodných projektov z oblasti IT technológií.

Politika ma neživí, robím ju z presvedčenia a tak to považujem za správne. Môžem byť slobodný. Nepotrebujem funkcie na svoju činnosť, potrebujem kompetencie a spoluprácu.

Verím, že raz sa nám podarí vybudovať aktívnu občiansku spoločnosť a štát, v ktorom budeme môcť slobodne žiť, dôstojne pracovať a s radosťou vychovávať naše deti. Štát, v ktorom sa nebude kradnúť a budeme si všetci rovní pred zákonom. Sme na začiatku, ale každý jeden vydávame svojím životom svedectvo a môžeme prispieť k pozitívnej zmene. Ja som začal sám od seba a budem v tom pokračovať, pokiaľ ľudia okolo mňa budú veriť, že to dokážem.