Ladislav Lörinc

Starosta, ktorý nerieši parkovanie

Úprimná snaha starostu riešiť problematiku parkovania na sídlisku KVP má 2 fázy:
1. fáza – EEI. Dlhodobo obhajuje „systém“. A systém pre neho znamená systém EEI alebo systém EEI s úpravami alebo iný systém, ktorý bude organizovať EEI. To sú možnosti, ktoré ponúkol aj na verejnom zhromaždení občanov KVP. Toľko k tomu, že údajne nehlasoval za EEI. Nehlasoval. Zdržal sa, ako vždy pri všetkom. V diskusii a vo svojom občasníku však vehementne obhajoval.
2. fáza – Žilinská univerzita. K tejto fáze sa rozpíšem viac, lebo táto „úprimná snaha“ trvá presne 4 dni.
Pred 4 dňami poslal starosta email poslancom, že „Dobrý deň. So Žilinskou univerzitou bolo predbežne dohodnuté, že po zaslaní zadania od MČ, vypracuje ponuku pre najvhodnejší spôsob zabezpečenia parkovania na sídlisku. V ponuke bude čas, potrebný na také niečo a výška úhrady za také vypracovanie pre univerzitu. Mám za to, že toto je vhodný podklad pre rokovanie parkovacej komisie. Jej výstup by po schválení MieZ mohol poslúžiť ako zadanie pre Žilinskú univerzitu. Následne univerzita zašle ponuku ako je opísaná vyššie. Univerzita – ako je známe – sa zaoberá dopravou a návrhom dopravných riešení. Vzhľadom na blížiacu sa zimu by bolo vhodné reagovať čo najrýchlejšie.“ Predtým sa o ničom nezmienil. S poslancami nekonzultoval, neinformoval. Ako stále. 
 
K detským nezmyslom starostu, ktoré prezentoval v Korzári Výhovorky. 
 
Starosta nevedel o projektoch – Klamstvo!
Existujú uznesenia zastupiteľstva, zápisnice a uznesenia komisie pre parkovanie, interpelácie poslancov, otázky poslancov priamo na zastupiteľstve, výpovede poslancov a pána Titla. Je teda nespočetne veľa dôkazov, že starosta vie a vedel o projektoch a teda klame
Navyše, pozor! Miestne zastupiteľstvo sa uznieslo v zmysle zákona:
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení § 11 Obecné zastupiteľstvo
(4) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce…
alebo napríklad bod (4) písm. c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
Napríklad zastupiteľstvo z 18.apríla 2017, uznesenie č.280/a
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP
a) vyjadruje vážne znepokojenie k nefunkčnosti Oddelenia výstavby, dopravy a životného
prostredia pri miestnom úrade
b) žiada starostu MČ Košice-Sídlisko KVP, aby zrealizoval projekt zriadenia zón zákazu
státia pre autá nad 5m. 
 
Najväčší oxymoron je povedať, že neviete o žiadnom projekte, ale predvoláte si Ing. Titla na výsluch, aby Vám vysvetlil, prečo použil logo MČ pri projekte (o ktorom údajne neviete). Takéto vyhlásenia sú už na odborné vyšetrenie. 🙂 
 
Titl použil logo Mestskej časti – Pýtam sa a čo?
Logo MČ je voľne dostupné na internete a nepatrí medzi oficiálne symboly Mestskej časti na ktoré sa vzťahuje VZN o symboloch MČ. 
Symboly mestskej časti sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou K-283/2008. Dňa 26. augusta 2008 poslanecký zbor uznesením č.136 odsúhlasil návrh symbolov mestskej časti – erb a vlajku, ktorý následne formou Všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo Košice na svojom zasadnutí. Po ukončení schvaľovacieho procesu je mestská časť povinná používať tieto symboly pri výkone samosprávy. http://www.mckvp.sk/public/media/0062/VZN_o_symboloch_MC_2015.pdf
 
VZN č. 24/2015 o symboloch Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP § 1 Predmet
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa (ďalej len „nariadenie“) sa ustanovuje vyobrazenie, opis a používanie symbolov Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP.
2. Symbolmi Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP sú
a) erb mestskej časti
b) vlajka mestskej časti.
 
BTW – je to absolútne bežná prax pri projektoch a pán Titl ich už robil mnoho. Tipujem však, že takéto niečo ešte nezažil. 
 
Skúste si prosím odpovedať na nasledovnú otázku:
Dopravný inžinier, ktorý tu žije vypracuje projekt zadarmo alebo Žilinská Univerzita za poplatok
Čo myslíte, čo je výhodnejšie pre Mestskú časť? Pre občanov?
 
Priehľadná a trápna taktika starostu
Taktika je priehľadná: Idú voľby, potrebuje sa zviditeľniť. Vytiahne zo šúflíka nezmysel. A buď to poslanci príjmu a zahodia všetku svoju prácu alebo nepríjmu a potom bude starosta vypisovať, že on mal riešenie ale poslanci odmietli. Taký je náš multifunkčný starosta/poslanec za 3000 eur mesačne – veľa rečí, málo výsledkov. 
 
Zhrnutie
Máme 2 projekty, ktoré diskutujeme minimálne polroka. Zadarmo ich pripravil dopravný inžinier Pavel Titl a my ich hádžeme do koša, lebo starosta sa tak rozhodol. Mimochodom, len na zameranie zaplatil Pavel Titl stovky eur. Zo svojho. Podotýkam, že ten istý projekt po našom vzore ide realizovať sídlisko TERASA. Už tohto roku! Tam zjavne nie je problém so starostom.  Náš starosta ide so Žilinskou univerzitou „variť z vody“. Starosta nemá nič. Blufuje. Podobne, ako keď išiel riešiť psie exkrementy cez DNA vzorky. 3 roky ubehli a výsledok? NULA.
Zahodíme hotové projekty pre zlepšenie parkovania na KVP do koša?

Zdielať:

Ďalšie články

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 36/2023

Tak to bol teda epický týždeň! Kde mám začať svoje písanie? Zelená strecha na Miestnom úrade je už skoro dokončená. Prístrešky na zastávkach MHD pribúdajú

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 34/2023

Verím, že si plnými dúškami užívate záver leta. Budúci týždeň nás čakajú 2 významné štátne sviatky a tým pádom aj 2 dni pracovného pokoja. Deťom