Podnikanie po slovensky alebo svet náhod v Košiciach

Nastal čas prezradiť širšiemu publiku pár zaujímavých skutočností z pozadia parkovacej spoločnosti, ktorá prišla do Košíc, podľa svojich vlastných slov zavádzať moderný, európsky parkovací systém. Zatiaľ všetci v napätí čakáme, kedy sa toho dožijeme. Tak slovensky už platíme. Služba zatiaľ dodaná nie je. Aj keď mala byť. Smiešne, nelogické? Za chvíľu budú aj vo vašom […]