Zastupiteľstvo KVP skončilo predčasne. Poslanci odišli.

Včera, 12.09.2017, sme predčasne ukončili Miestne zastupiteľstvo v 5.bode rokovania. Laikom a ľuďom, ktorí sa nezaujímajú o dianie v Mestskej časti sa môže javiť, že poslanci si „nerobia svoju prácu“ a nemali odísť z rokovania. Ak sa aspoň trošku zaujímate o dianie v MČ KVP tak viete, že to nie je prvý krát a poznáte […]