Ladislav Lörinc

Otvorený list starostovi Alfonzovi Halenárovi

Vážený pán starosta,

Základom pre fungujúci podnik, spoločnosť, úrad je kvalitný ľudský kapitál. Každý podnik alebo úrad potrebuje schopných a pracovitých zamestnancov na splnenie svojich cieľov. Preto by nám nemal byť ľahostajný zamestnanec a jeho výber alebo osud. Ak podceníme zamestnancov môže sa nám to vypomstiť hromadným odlivom.

Zdravá fluktuácia sa pohybuje na úrovni okolo 10 %. Miestny úrad MČ Košice Sídlisko KVP zamestnáva cca. 30 trvalých pracovníkov (mimo volených funkcionárov a pracovníkov VPP).

Fluktuáciu zamestnancov ovplyvňuje viacero faktorov. Ako jeden z najčastejších uvádza PR manažérka spoločnosti Profesia Lucia Burianová nespokojnosť s finančným ohodnotením, slabú motiváciu či nevyhovujúce pracovné prostredie. Negatívne body sú pripisované aj medziľudským vzťahom a nedostatočnému priestoru na odborný a kariérny rast.

Každá spoločnosť by sa mala snažiť stabilizovať svojich zamestnancov a je len na nej, aké opatrenia zavedie na zníženie fluktuácie. Zvýšenie spokojnosti, neustála komunikácia s ľuďmi, nastavenie mzdy podľa hodnoty práce a výsledkov, poskytnutie odborných školení, umožnenie kariérneho rastu a poskytnutie kvalitných pracovných podmienok a ich neustále zvyšovanie určite patria medzi účinné opatrenia na udržanie si ľudí,“ hovorí Lucia Burianová

Pri odchode a práceneschopnosti 16 ľudí (z toho viacerí boli dlhoročnými pracovníkmi MieÚ) je súčasná fluktuácia na úrovni 53,3 % !

Zoznam zamestnancov MČ Košice – Sídlisko KVP, ktorí ukončili pracovný pomer v tomto volebnom období (od Novembra 2014)

 1. J. Bugoš
 2. A. Schrötterová
 3. L. Zéherová
 4. M. Priadka
 5. G. Nižňanská
 6. S. Tillerová
 7. D. Birošová
 8. E. Koszoru
 9. M. Cesnaková
 10. D. Zoláková
 11. Eva Koszoru (II.)
 12. M. Floriánová
 13. A.Šmelková
 14. J. Juhásová
 15. I. Ziarková
 16. V. Guľa
 17. E. Semanová

Pôvodné zloženie oddelenie výstavby (Guľa, Ziarková, Cesnaková, Nižňanská) na úrade po rokoch práce už skončilo. Pani  Nižňanská a Cesnaková odišli, Guľa je dlhodobo PN.  Na PN je aj dlhoročná opora oddelenia výstavby, pani Ziarková. Do práce sa už nevráti. Termín ukončenia pracovného pomeru je apríl 2017.

Nová zamestnankyňa pani Semanová je PN. Ďalší zamestnanci prijatí na oddelenie  rovnako odišli (Tillerová, ZolákováJuhásová). Momentálne na oddelení je už len pani Šalátová (ktorá je celkovo na úrade pol roka), čo nemôže zabezpečiť riadne fungovanie oddelenia. Navyše pani Šalátová takisto vybrala dovolenku po odchode pani Ziarkovej. Ako to teda na Miestnom úrade vyzerá? Oddelenie výstavby a celú agendu tohto oddelenia robí asistentka pána starostu a on sám. Ide pritom o jedno z najdoležitejších oddelení v rámci Miestneho úradu na sídlisku KVP.

Prečo máme na KVP tak vysokú mieru fluktuácie?

Univerzálnu odpoveď prináša veľká štúdia Gallupovho Inštitútu, ktorá skúmala vyše milióna pracovníkov a asi 80.000 manažérov. Jej výsledky boli publikované v knihe First Break All The Rules.

Štúdia odhalila jedno: Ak ti odchádzajú ľudia, pozri sa na ich bezprostredného nadriadeného! V tomto prípade vy pán starosta a pani prednostka. Fluktuácia na úrovni 53,3 % je vašou osobnou vizitkou a nikoho iného, pán starosta.

Viac než hocičo iné púta ľudí k pracovisku ich šéf. A viac než hocičo iné odpudzuje ľudí z pracoviska ich šéf. U dobrého šéfa prosperujú a rastú a zostávajú vo firme, u zlého odchádzajú a berú so sebou svoje vedomosti, skúsenosti a kontakty. „Ľudia opúšťajú manažérov, nie podniky,“ tvrdia autori Marcus Buckingham a Curt Coffman. „Tak veľa peňazí sa vyhadzuje na udržanie si pracovníkov – lepší plat, lepšie benefity, lepší tréning – a nakoniec je fluktuácia skôr záležitosťou manažmentu.“ Ak máte problém s odchodom želateľných ľudí, pozrite sa v prvej rade na svojich manažérov.

Za istou hranicou majú potreby pracovníkov menej do činenia s peniazmi a viac do činenia so spôsobom, ako sa s nimi zaobchádza a či sa cítia uznávaní. A veľa z toho závisí práve od priameho nadriadeného. Zo všetkých stresorov na pracovisku je zlý šéf tak približne najväčší. Priamo ovplyvňuje emocionálnu stabilitu, zdravie a produktivitu svojich ľudí.

 

Záverom si pomožem futbalovou terminológiou, pán starosta

Tím je taký dobrý, ako sú jeho členovia, respektíve najslabší článok. Vy pán starosta ste dlhé roky klopkali na dvere občanov sídliska KVP a žiadali ich o podporu. Dostali ste príležitosť hrať prvú ligu a priamo riadiť a ovplyvňovať veci verejné. Výsledok Vašej práce v polčase je, že Vaše futbalové mužstvo je namiesto futbalovej jedenástky, len o 3 hráčoch – o Vás a jedine o Vás pán starosta, o pani prednostke a Vašej asistentke. Ostatní sú buď mentálne dolámaní a nemožu hrať alebo dávno diskvalifikovaní mimo hry.

Naše sídlisko KVP nielenže nedokáže pod Vašim vedením hrať prvú ligu, ale takýmto trendom vypadneme aj zo IV. dedinskej ligy. To, že nemáme ciele a realistické vízie už dávno viem. Teraz však nemáme ani ľudí na plnenie bežnej agendy a každodenné riadne fungovanie. To je štýl neschopných manažérov, ktorí nikdy v živote nič neriadili, ako ste vy: „Po mne potopa… Ja som ja, kto je viac“.

 

P.S.: Tento list som adresoval priamo starostovi na rokovaní Miestneho zastupiteľstva KVP. Videozáznam v čase 02:28:30 – 02:36:02 nájdete TU.

Zdielať:

Ďalšie články

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 36/2023

Tak to bol teda epický týždeň! Kde mám začať svoje písanie? Zelená strecha na Miestnom úrade je už skoro dokončená. Prístrešky na zastávkach MHD pribúdajú

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 34/2023

Verím, že si plnými dúškami užívate záver leta. Budúci týždeň nás čakajú 2 významné štátne sviatky a tým pádom aj 2 dni pracovného pokoja. Deťom