Starosta, ktorý nerieši parkovanie

Úprimná snaha starostu riešiť problematiku parkovania na sídlisku KVP má 2 fázy: 1. fáza – EEI. Dlhodobo obhajuje „systém“. A systém pre neho znamená systém EEI alebo systém EEI s úpravami alebo iný systém, ktorý bude organizovať EEI. To sú možnosti, ktoré ponúkol aj na verejnom zhromaždení občanov KVP. Toľko k tomu, že údajne nehlasoval […]