Keď sa staráme o detské ihriská iba pred voľbami

To, čo predvádza momentálne Miestny úrad KVP pod vedením Alfonza Halenára je nešťastie. Nešťastie, hlavne pre sídlisko KVP a jeho občanov. Momentálne sa starosta rozhodol, že ideme zrekonštruovať 3 detské ihriská… ako inak pred voľbami, aby sa páska mohla prestrihovať ešte v predvolebnej kampani. Nemôžem sa s takýmto postupom stotožniť a preto som sa rozhodol spísať nielen […]