Ladislav Lörinc

Keď sa staráme o detské ihriská iba pred voľbami

To, čo predvádza momentálne Miestny úrad KVP pod vedením Alfonza Halenára je nešťastie. Nešťastie, hlavne pre sídlisko KVP a jeho občanov. Momentálne sa starosta rozhodol, že ideme zrekonštruovať 3 detské ihriská… ako inak pred voľbami, aby sa páska mohla prestrihovať ešte v predvolebnej kampani. Nemôžem sa s takýmto postupom stotožniť a preto som sa rozhodol spísať nielen racionálne argumenty, ale v závere načrtnúť aj to, ako by som to robil ja.

Mám za to, že úrad mal dostatok času za 4 roky na riešenie problematiky a kvality detských ihrísk. Peniaze boli v rozpočte vyčlenené a v rezervnom fonde máme skoro 500.000 eur. Nedokázali zabezpečiť ani poriadnu údržbu tých existujúcich detských ihrísk, a preto si myslím, že narýchlo „zbúchané“ verejné obstarávanie je hanba a fraška. Uvediem na príkladoch prečo.

Ako sa nemá robiť verejné obstarávanie

Pozrime sa bližšie na vypísanú výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky: ,, Rekonštrukcia detských ihrísk na území Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP“, ktorú nájdete v kompletnom znení TU.

 1. Prvá vec, ktorá každému udrie do očí je rýchlosť súžaže, akou náš Miestny úrad chce túto zákazku prideliť úspešnému uchádzačovi. V pondelok vypíšeme súťaž, v piatok otvárame obálky. Myslíte si, že to profesionálne firmy stíhajú všetko sledovať a podávať, ak na Slovensku máme tisícky obcí? Je táto súťaž šitá už len pre vopred dohodnutý okruh firiem?
 2. Druhá vec sú stanovené podmienky:

Čo z toho vyplýva:

 1. 15% hodnotenia tvorí čas realizácie zákazky – September (do mesiaca) 15 bodov, ale november už len 2 body. Zámer je jasný, postaviť do volieb.. A teraz ruku na srdce a rozum do hrsti. Dá sa stavať lacno, kvalitne a ešte aj rýchlo? Podľa mňa nie. My sme dali podmienky, že chceme lacno (70% váhy) a k tomu rýchlo (15%). Lacno a rýchlo rovná sa kvalitne?
 1. Skorší čas je v „záujme mestskej časti“, preto mestská časť 6 mesiacov „pripravovala“ podklady pre vypísanie súťaže, aby zhotoviteľ mal „až 4 dni“ na obhliadku miesta, návrh realizácie a doručenie kvalitných podkladov.
 1. Overiteľné referencie majú taký významný vplyv na zakázku, že im úrad pridelil váhu až astronomických 5% v kritériách vyššie.

 

Prečo náhla aktivita starostu a Miestneho úradu (Časová os aktivít)

Dôvody sú dva. Prvým sú samozrejme blížiace sa komunálne voľby (10. novembra 2018). Druhým je akcia, ktorá vyvolala reakciu. 31. júla sme oficiálne zverejnili výsledky mapovania detských ihrísk na sídlisku KVP, ktorú na základe môjho zadania pripravila organizácia Východne pobrežie. Zároveň sme vyzvali ľudí, aby prišli osobne hodnotiť detské ihriská v navrhovaných termínoch.

 • Január 2018 – Schválený rozpočet na rok 2018. Miestny úrad KVP má a mal peniaze na to, aby mohol konať a vyčleniť peniaze na rekonštrukcie, či starostlivosť detských ihrísk na KVP.

Konkrétne: Funkčná klasifikácia 06.2.0 – Rozvoj obcí (programový rozpočet alebo jeho časť: podprogram 7.5; 7.7)

V rámci tejto funkčnej klasifikácie sú rozpočtované kapitálové výdavky na:

 • vybudovanie detského ihriska na Dénešovej ul. v sume 13 000,- €
 • rekonštrukcia detského ihriska na Stierovej ul. v sume 5 000,- €
 • rekonštrukcia detského ihriska na Drábovej ul. v sume 5 000,- €
 • rekonštrukcia detského ihriska pri pošte v sume 10 000,- €
 • dobudovanie kamerového systému v sume 10 000,- €

 

 • Marec / Apríl / Máj / Jún / Júl – žiadna aktivita, slabá starostlivosť (viď fotky nižšie)
 • 07.2018, utorok – Zverejnená analýza a hodnotenie Detských ihrísk na sídlisku KVP, ktorú na základe môjho zadania vypracovala organizácia Východné pobrežie. A teraz sa začínajú diať veci J
 • 08.2018, pondelok – Starosta podpísal výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky
 • 08.2018, štvrtok o 24:00 je lehota na predkladanie ponúk. V priebehu 4 dní majú prísť firmy ešte pozrieť na tvar miesta, citujem: „Pre presnejšiu cenovú kalkuláciu je vhodné, aby uchádzači o zákazku vykonali obhliadku miesta, kde sa budú obstarávané služby poskytovať.“
 • 08.2018, piatok o 08:00 bude Miestny úrad Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP otvárať a vyhodnocovať ponuky. Následne má úrad ešte čas na komunikovanie výsledkov: „Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk písomne do 15 dní od podpisu zápisnice.“
 • September / Október / November – Čas realizácie predmetu zákazky podľa výzvy. September má samozrejme najviac bodov
 • 11.2018 – Komunálne voľby 2018 (voliť sa budú starosta a poslanci)

Rečnícke otázky:

 1. Čo myslíte, prihlási sa nám do tejto expresnej verejnej súťaže tá najlepšia možná firma?
 2. Ihrisko zrekonštruované za mesiac, bez konzultácie s verejnosťou, splní požiadavky rodičov a detičiek alebo to bude len „potemkinovská dedina“ pre voličov?

Vyššie uvedené príklady nám len ukazujú, že na sídlisku KVP pod vedením súčasného starostu chýba plánovanie, systematická práca a vízia. Je to spôsobené do značnej miery aj tým, že oddelenie výstavby je trvalo paralyzované personálnymi zmenami starostu. Rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom, bez odovzdania agendy je bežnou praxou. Priemerná životnosť úradníka na tomto oddelení je 6 mesiacov. Situáciu som opisoval bližšie aj v otvorenom liste starostovi.

Mesiace nečinnosti nám vyústili do „rýchlokvasených“ rozhodnutí, ktoré neprinesú takú pridanú hodnotu pre občanov sídliska, ako by potencionálne mohli mať. Mať kvalitné a bezpečné ihriská by malo byť cieľom všetkých komunálnych politikov, bez rozdielu, či sú modrí alebo červení.

Takto sa to robiť proste nemá.

 

Ako by som to robil JA sa dočítate tu: Ako zlepšiť stav detských ihrísk na sídlisku KVP?

Zdielať:

Ďalšie články

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 36/2023

Tak to bol teda epický týždeň! Kde mám začať svoje písanie? Zelená strecha na Miestnom úrade je už skoro dokončená. Prístrešky na zastávkach MHD pribúdajú

DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 34/2023

Verím, že si plnými dúškami užívate záver leta. Budúci týždeň nás čakajú 2 významné štátne sviatky a tým pádom aj 2 dni pracovného pokoja. Deťom