DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 30/2022

Na úrade sme sa školili a vzdelávali, otvárali sme vynovené priestory knižnice, bavili sa s našimi dôchodcami v dennom centre, cez víkend žili hokejbalovým turnajom. V priebehu týždňa sme vybavovali naše stránky a občanov, kontrolovali prebiehajúce stavby, chystali nové staveniská, polievali naše mladé stromy, čistili pieskoviská na detských ihriskách, získali stavebné povolenie k nášmu projektu […]