DENNÍK STAROSTU – TÝŽDEŇ 33/2023

Prinášam Vám aktuálne informácie zo sídliska KVP mojimi očami. To, čomu venuješ svoj čas a energiu, to rastie. Ja svoju energiu a čas chcem venovať na krásny proces tvorby. Chcem, aby ovocie mojej práce bolo pozitívne, prínosné, inovatívne a najmä na prospech obyvateľom Košíc, najmä sídliska KVP. Dostal som vzácny dar dôvery, ktorý ste mi […]